Fakturační údaje

Provozovatel služby:

ROZVOJOVÁ AGENTÚRA Banskobystrického samosprávneho kraja, n.o.
Nám. SNP č.14585/1,
974 01 Banská Bystrica
Slovenská republika

IČO: 51 744 422
DIČ: 2120807117

Zápis: Zapísaná v registri neziskových organizácií vedenom Okresným úradom Banská Bystrica dňa 22.05.2018 pod registračným číslom OVVS/NO-7/2018 Štatutárny zástupca: JUDr. Gabriela Bieliková

Bankovní spojení:

Název: Slovenská sporiteľňa a.s.
IBAN: SK24 0900 0000 0051 4888 2276
SWIFT / BIC: GIBASKBX

Orgán kontroly:

Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj
Partizánska cesta 98,
974 33 Banská Bystrica
tel. č.: 048/4141742

Přemýšlíte nad bike sharingem i ve Vašem městě? Zanechejte nám svůj kontakt a my Vás navštívíme.